Model factura català: Facturas en catalán gratis en Word, Excel y PDF

SergioJC
SergioJC

En aquest article, trobaràs tot el que necessites per crear les teves factures en català de manera fàcil i gratuïta. T’oferim una selecció de plantilles i models de factures que pots descarregar en formats Word, Excel i PDF (facturas en catalán). A més, t’explicarem pas a pas com elaborar una factura en català, assegurant que compleixi amb tots els requisits legals i sigui clara i professional. Tant si ets autònom, empresa o particular, aquí trobaràs les eines i la informació necessària per gestionar les teves finances de manera eficient i en la teva llengua.

Model factura català

model factura català

Model de factura en blanc per descarregar en Excel, Word i PDF. Aquesta plantilla és ideal per adaptar-la a les teves necessitats específiques, permetent-te crear factures professionals de manera ràpida i senzilla. Tant si necessites una factura per al teu negoci com per a ús personal, aquesta eina t’ajudarà a gestionar les teves finances de manera eficient.

Fes clic aquí a sota per descarregar el format que prefereixis:

Datos de la factura

Nombre: Model factura català.
Tamaño: 125 KB.
Tipo: Microsoft Word, Microsoft Excel y Adobe PDF.
Formato: Word, Xlsx y PDF.
Descarga: Gratis.

Factura en catalán

factura en catalan

Model de factura en blanc per descarregar en Excel, Word i PDF. Aquesta plantilla fàcil d’usar et permetrà crear factures professionals ràpidament, adaptant-la a les teves necessitats.

Haz clic aquí abajo para descargar el formato que prefieras:

Datos de la factura

Nombre: Factura en catalán.
Tamaño: 125 KB.
Tipo: Microsoft Word, Microsoft Excel y Adobe PDF.
Formato: Word, Xlsx y PDF.
Descarga: Gratis.

Facturas en catalán en Word, Excel y PDF

Facturas en Catalan

Modelo de factura en blanco para descargar en Excel, Word y PDF. Esta plantilla fácil de usar te permitirá crear facturas profesionales rápidamente, adaptándola a tus necesidades.

Haz clic aquí abajo para descargar el formato que prefieras:

Datos de la factura

Nombre: Facturas en catalán.
Tamaño: 125 KB.
Tipo: Microsoft Word, Microsoft Excel y Adobe PDF.
Formato: Word, Xlsx y PDF.
Descarga: Gratis.

Com fer una factura en Excel

  1. Inicia amb l’encapçalament, incloent el logotip de la teva empresa (si en tens) i escrivint el nom complet de l’empresa o del professional autònom. Afegeix l’adreça fiscal, el telèfon de contacte, el correu electrònic i la pàgina web (si en tens), així com el NIF (Número d’Identificació Fiscal) o CIF (Codi d’Identificació Fiscal).
  2. Inclou les dades del client, com el nom complet del client o de l’empresa, l’adreça fiscal i el NIF o CIF del client, si és necessari.
  3. Assigna un número únic a cada factura per a la seva identificació. El format del número pot ser seqüencial (per exemple, 001, 002, 003) o pot incloure l’any i el mes (per exemple, 2023-001). També és important indicar la data en què s’ha emès la factura.
  4. Detalla els serveis prestats o els productes venuts en una llista clara. Per cada ítem, inclou la quantitat, una breu descripció, el preu unitari i el preu total. Això permet al client veure exactament què està pagant.
  5. Calcula el subtotal sumant el preu total de tots els ítems abans dels impostos. Aplica els impostos corresponents, com l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), indicant el percentatge d’IVA i el valor corresponent. Després, calcula el total sumant el subtotal i els impostos, que serà l’import total que el client haurà de pagar.
  6. Especifica les condicions de pagament, com el termini de pagament (per exemple, 30 dies) i les formes de pagament acceptades (transferència bancària, PayPal, etc.). Proporciona també les dades bancàries on el client ha de fer l’ingrés, incloent el número de compte bancari (IBAN), el nom del banc i, si és necessari, el SWIFT/BIC.
  7. Finalment, si escau, pots incloure altres informacions rellevants com descomptes aplicats, informació sobre la garantia dels productes o serveis, o notes addicionals. Opcionalment, pots afegir una signatura i/o segell de l’empresa per donar més formalitat a la factura.

Ejemplo y modelo de factura para rellenar

Para que comprendas mejor cómo son las plantillas de facturas en catalán gratis, a continuación te indicamos un ejemplo:

Número de la factura: ____________________________ Data de la factura: ____________________________

Exemple de factura en català

Dades de l’empresa:

Empresa NNNNN, S.L.
Carrer de l’Exemple, 123
08001 Barcelona
Telèfon: 123 456 789
Correu electrònic: info@empresaxyz.com
NIF: B12345678

Dades del client:

Client: Joan Pujol
Carrer del Client, 456
08002 Barcelona
NIF: 12345678A

DescripcióQuantitatPreu unitariPreu total
Total
IVA
IRPF
Total

Condicions de pagament:

Pagament en un termini de 30 dies mitjançant transferència bancària.

Dades bancàries:
IBAN: ES00 1234 5678 9012 3456 7890
Nom del banc: Banc de Catalunya
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

Author